هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس روستاهای استان گیلان
 2. جی آی اس زمین شناسی شهرستان آمل
 3. جی آی اس زمین شناسی استان خراسان رضوی
 4. جی آی اس زمین شناسی استان سمنان
 5. جی آی اس زمین شناسی استان آذربایجان شرقی
 6. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تفت
 7. جی آی اس زمین شناسی استان خراسان شمالی
 8. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بهار
 9. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تایباد
 10. جی آی اس زمین شناسی استان کرمان
 11. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بستک
 12. جی آی اس زمین شناسی شهرستان طارم
 13. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دره شهر
 14. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دره شهر
 15. جی آی اس زمین شناسی استان گیلان
 16. جی آی اس روستاهای استان مرکزی
 17. جی آی اس روستاهای استان لرستان
 18. جی آی اس زمین شناسی شهرستان فاروج
 19. جی آی اس زمین شناسی چهارمحال و بختیاری
 20. جی آی اس روستاهای استان هرمزگان
 21. جی آی اس زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
 22. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سنندج
 23. جی آی اس زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد
 24. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سیرجان
 25. جی آی اس زمین شناسی استان آذربایجان شرقی
 26. جی آی اس روستاهای استان گیلان
 27. جی آی اس روستاهای استان لرستان
 28. جی آی اس زمین شناسی استان فارس
 29. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سراوان
 30. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بوانات
 31. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اسکو
 32. جی آی اس زمین شناسی شهرستان پلدختر
 33. جی آی اس روستاهای استان قم
 34. جی آی اس زمین شناسی استان کردستان
 35. جی آی اس زمین شناسی شهرستان جاسک
 36. جی آی اس زمین شناسی شهرستان زابل
 37. جی آی اس روستاهای استان قزوین
 38. جی آی اس روستاهای استان همدان
 39. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شوشتر
 40. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تکاب
 41. جی آی اس زرین دشت
 42. جی آی اس زمین شناسی شهرستان رشتخوار
 43. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دامغان
 44. جی آی اس زمین شناسی استان همدان
 45. جی آی اس زمین شناسی شهرستان علی آباد
 46. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دلفان
 47. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اسکو
 48. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دیر
 49. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اسکو
 50. جی آی اس روستاهای استان کرمان
 51. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دیر
 52. جی آی اس روستاهای استان هرمزگان
 53. جی آی اس زمین شناسی شهرستان فریدونشهر
 54. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بم
 55. جی آی اس زمین شناسی شهرستان فاروج
 56. جی آی اس روستاهای استان مازندران
 57. جی آی اس زمین شناسی شهرستان املش
 58. جی آی اس زمین شناسی استان مرکزی
 59. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بندر گز
 60. جی آی اس زمین شناسی استان خراسان شمالی
 61. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اسلام آباد غرب
 62. جی آی اس زمین شناسی استان ایلام
 63. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دره شهر
 64. جی آی اس زمین شناسی شهرستان زرین دشت
 65. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سراب
 66. جی آی اس روستاهای استان لرستان
 67. جی آی اس زمین شناسی استان همدان
 68. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل مهران و جزایر خلیج فارس
 69. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های کل مهران و جزایر خلیج فارس
 70. جی آی اس زمین شناسی استان فارس
 71. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سربیشه
 72. جی آی اس زابل
 73. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایذه
 74. جی آی اس زمین شناسی استان سمنان
 75. جی آی اس زمین شناسی استان کرمان
 76. جی آی اس زمین شناسی استان قزوین
 77. جی آی اس زمین شناسی شهرستان رباط کریم
 78. جی آی اس روستاهای استان یزد
 79. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دیر
 80. جی آی اس روستاهای استان یزد
 81. جی آی اس روستاهای استان هرمزگان
 82. جی آی اس زمین شناسی شهرستان حاجی آباد
 83. جی آی اس روستاهای استان یزد
 84. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز گاوخونی
 85. جی آی اس زمین شناسی استان اصفهان
 86. جی آی اس زمین شناسی شهرستان پاوه
 87. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه ارس
 88. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه اترک
 89. جی آی اس زمین شناسی استان آذربایجان غربی
 90. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بندر لنگه
 91. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بوکان
 92. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایلام
 93. جی آی اس زمین شناسی شهرستان پلدختر
 94. جی آی اس زاهدان
 95. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سرخس
 96. جی آی اس زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری
 97. جی آی اس زمین شناسی استان گلستان
 98. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بروجرد
 99. جی آی اس زمین شناسی شهرستان آستارا
 100. جی آی اس زمین شناسی استان قزوین