هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه اترک
 2. جی آی اس مرز شهرستان ممسنی
 3. جی آی اس مرز شهرستان ملکان
 4. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان بوشهر
 5. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان قم
 6. جی آی اس مرز شهرستان نیر
 7. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان یزد
 8. جی آی اس مناطق روستایی استان گیلان
 9. جی آی اس مرز شهرستان مهاباد
 10. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان قم
 11. جی آی اس مهاباد
 12. جی آی اس مرودشت
 13. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اصفهان
 14. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اصفهان
 15. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اردبیل
 16. جی آی اس مرز شهرستان نقده
 17. جی آی اس مشگین شهر
 18. جی آی اس منحنی های هم تبخیر چهار محال و بختیا
 19. جی آی اس منحنی های هم تبخیر سیستان و بلوچستان
 20. جی آی اس مرز شهرستان مهاباد
 21. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان گیلان
 22. جی آی اس مرز نقده
 23. جی آی اس نهبندان
 24. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان زنجان
 25. جی آی اس مرز کاشمر
 26. جی آی اس مرز شهرستان ها
 27. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان اصفهان
 28. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی
 29. جی آی اس مرز نهبندان
 30. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان گیلان
 31. جی آی اس مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی
 32. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان مرکزی
 33. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان
 34. جی آی اس مرز گناوه
 35. جی آی اس مرز مشگین شهر
 36. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان تهران
 37. جی آی اس نیر
 38. جی آی اس مرز شهرستان مهریز
 39. جی آی اس مرز شیروان و چرداول
 40. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان جنو
 41. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان قم
 42. جی آی اس مرز فیروزکوه
 43. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان لرستان
 44. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه حله
 45. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اردبیل
 46. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان قزوین
 47. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان آذربایجان غربی
 48. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان شرقی
 49. جی آی اس مرز شیروان
 50. جی آی اس مرز شهرستان نظرآباد
 51. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 52. جی آی اس مرز نیکشهر
 53. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان فارس
 54. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان گیلان
 55. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان خراسان شمالی
 56. جی آی اس مرز شهرستان میاندواب
 57. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان سمنان
 58. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان سمنان
 59. جی آی اس مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
 60. جی آی اس مرز شهرستان نیشابور
 61. جی آی اس مرز نمین
 62. جی آی اس مرز شهرستان میبد
 63. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان یزد
 64. جی آی اس مرز مشهد
 65. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه
 66. جی آی اس منحنی های هم تبخیر آذربایجان غربی
 67. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان همدان
 68. جی آی اس مهاباد
 69. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان گیلان
 70. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز دریای خزر
 71. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان رضوی
 72. جی آی اس مناطق روستایی استان گیلان
 73. جی آی اس مرز فریدن
 74. جی آی اس مرز فردوس
 75. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان زنجان
 76. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان مرکزی
 77. جی آی اس مرز نجف آباد
 78. جی آی اس مرز شهرستان همدان
 79. جی آی اس مناطق روستایی استان اردبیل
 80. جی آی اس مرز شهرستان میناب
 81. جی آی اس نقشه شهرهای استان مرکزی
 82. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان گیلان
 83. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کردستان
 84. جی آی اس مرز کلات
 85. جی آی اس مرز شهرستان یزد
 86. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان تهران
 87. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان لرستان
 88. جی آی اس مناطق روستایی استان آذربایجان غربی
 89. جی آی اس مرز کاشمر
 90. جی آی اس مناطق روستایی استان سمنان
 91. جی آی اس مناطق روستایی استان سمنان
 92. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان گلستان
 93. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کردستان
 94. جی آی اس مرز شهرستان ورزقان
 95. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان چهارمحال و بختیاری
 96. جی آی اس مرز مهران
 97. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان لرستان
 98. جی آی اس مرز مهران
 99. جی آی اس مرز کنگان
 100. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان تهران