هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس سازندهای شهرستان سراب
 2. جی آی اس سازندهای شهرستان کرمان
 3. جی آی اس سازندهای شهرستان استهبان
 4. جی آی اس سپیدان
 5. جی آی اس سیستان و بلوچستان
 6. جی آی اس سازندهای شهرستان راور
 7. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیک شهر
 8. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیک شهر
 9. جی آی اس سازندهای شهرستان دیواندره
 10. جی آی اس سازندهای شهرستان بهار
 11. جی آی اس سازندهای شهرستان جم
 12. جی آی اس شاهین دژ
 13. جی آی اس سازندهای شهرستان مهاباد
 14. جی آی اس سازندهای شهرستان مهر
 15. جی آی اس سازندهای شهرستان قائم شهر
 16. جی آی اس سازندهای شهرستان قروه
 17. جی آی اس سازندهای شهرستان پاکدشت
 18. جی آی اس سنندج
 19. جی آی اس سازندهای شهرستان نور
 20. جی آی اس سازندهای شهرستان بناب
 21. جی آی اس سازندهای شهرستان ماکو
 22. جی آی اس سازندهای شهرستان کبودرآهنگ
 23. جی آی اس سیستان و بلوچستان
 24. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیشابور
 25. جی آی اس سازندهای شهرستان بوشهر
 26. جی آی اس سازندهای شهرستان ارسنجان
 27. جی آی اس سازندهای شهرستان سمیرم سفلی
 28. جی آی اس سازندهای شهرستان دیر
 29. جی آی اس سازندهای شهرستان سراوان
 30. جی آی اس سازندهای شهرستان خلخال
 31. جی آی اس سازندهای شهرستان چادگان
 32. جی آی اس سازندهای شهرستان چاراویماق
 33. جی آی اس سرایان
 34. جی آی اس سازندهای شهرستان میبد
 35. جی آی اس سازندهای شهرستان ماه نشان
 36. جی آی اس سازندهای شهرستان شهریار
 37. جی آی اس سازندهای شهرستان لالی
 38. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان ورزقان
 39. جی آی اس سازندهای شهرستان اهر
 40. جی آی اس سازندهای شهرستان سمنان
 41. جی آی اس سازندهای شهرستان سردشت
 42. جی آی اس سازندهای شهرستان رامهرمز
 43. جی آی اس سازندهای شهرستان کنگاور
 44. جی آی اس سازندهای شهرستان دشتستان
 45. جی آی اس سازندهای شهرستان بستان آباد
 46. جی آی اس سازندهای شهرستان سردشت
 47. جی آی اس سازندهای شهرستان آذرشهر
 48. جی آی اس سازندهای شهرستان چالوس
 49. جی آی اس سازندهای شهرستان فلاورجان
 50. جی آی اس سازندهای شهرستان مینودشت
 51. جی آی اس سازندهای شهرستان نطنز
 52. جی آی اس سازندهای شهرستان دلیجان
 53. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان ورزقان
 54. جی آی اس سازندهای شهرستان دره شهر
 55. جی آی اس سازندهای شهرستان کهگیلویه
 56. جی آی اس سازندهای شهرستان رفسنجان
 57. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان هریس
 58. جی آی اس سازندهای شهرستان تیران و کروان
 59. جی آی اس سازندهای شهرستان چابهار
 60. جی آی اس سازندهای شهرستان سردشت
 61. جی آی اس سازندهای شهرستان بستک
 62. جی آی اس سربیشه
 63. جی آی اس سازندهای شهرستان تربت حیدریه
 64. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نور
 65. جی آی اس سازندهای شهرستان لاهیجان
 66. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نهاوند
 67. جی آی اس سازندهای شهرستان منوجان
 68. جی آی اس سازندهای شهرستان عجب شیر
 69. جی آی اس سازندهای شهرستان خلیل آباد
 70. جی آی اس سمیرم
 71. جی آی اس سازندهای شهرستان اردل
 72. جی آی اس سازندهای شهرستان نمین
 73. جی آی اس سازندهای شهرستان تبریز
 74. جی آی اس سازندهای شهرستان میانه
 75. جی آی اس سازندهای شهرستان ابرکوه
 76. جی آی اس سازندهای شهرستان شیراز
 77. جی آی اس سازندهای شهرستان سراوان
 78. جی آی اس سازندهای شهرستان سقز
 79. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان هشترود
 80. جی آی اس سازندهای شهرستان هشترود
 81. جی آی اس سازندهای شهرستان نیکشهر
 82. جی آی اس سازندهای شهرستان منوجان
 83. جی آی اس سازندهای شهرستان فریدونشهر
 84. جی آی اس سازندهای شهرستان خواف
 85. جی آی اس سازندهای شهرستان اردبیل
 86. جی آی اس سازندهای شهرستان دزفول
 87. جی آی اس سازندهای شهرستان سپیدان
 88. جی آی اس سازندهای شهرستان علی آباد
 89. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیک شهر
 90. جی آی اس سازندهای شهرستان بهبهان
 91. جی آی اس سازندهای شهرستان آستانه اشرفیه
 92. جی آی اس سازندهای شهرستان ازنا
 93. جی آی اس سازندهای شهرستان منوجان
 94. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نقده
 95. جی آی اس سازندهای شهرستان سمیرم
 96. جی آی اس سازندهای شهرستان آباده
 97. جی آی اس سازندهای شهرستان خدابنده
 98. جی آی اس سازندهای شهرستان شاهرود
 99. جی آی اس سازندهای شهرستان رشتخوار
 100. جی آی اس سازندهای شهرستان دلیجان